Privacystatement van BOVAG

Wij (‘BOVAG’ of ‘we/onze’) hechten veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze leden en websitebezoekers. Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de geldende privacywetgeving. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd zorgvuldig gebruiken. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit verkopen aan derde partijen. In deze Privacy en Cookie Policy wordt u geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens van bezoekers op onze website.

Verantwoordelijkheden

De website www.bovag.nl en mijnbovag.nl zijn ontwikkeld door en in beheer van BOVAG. BOVAG is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Reikwijdte en toestemming

Door gebruik te maken van onze website en de daaraan gerelateerde diensten, kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren, zoals beschreven in deze Privacy Policy.

Deze Privacy Policy is van toepassing op alle onderdelen van de door BOVAG beheerde websites, waaronder in ieder geval onze website www.bovag.nl en mijnbovag.nl (mijnbovag.nl heeft een afzonderlijk cookie statement).

Privacy

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die wij op je computer, tablet of telefoon zetten als je de website bovag.nl bezoekt. Dat doen we om te zorgen dat de website goed werkt en om het bezoek op de website te meten. Zo meten we welke content veel of juist weinig bekeken wordt. We kunnen met behulp van de gegevens de content beter afstemmen op de bezoekers. Uiteraard houden wij rekening met jouw privacy.

Als je gebruik maakt van de website, ga je automatisch akkoord met het plaatsen van deze cookies. Deze cookies kun je uiteraard verwijderen, hoe dat werkt hangt af van de browser waarmee je de website hebt bezocht. Heb je op verschillende apparaten de website bezocht, dan zul je ze op elk apparaat apart moeten verwijderen. Zet je ze uit, dan kan het zijn dat sommige delen van de website niet goed werken.

Deel je pagina’s van bovag.nl op sociale media als Facebook en Twitter, weet dan dat deze platforms gebruik maken van cookies die ze opslaan op hun servers. BOVAG heeft hier geen enkele invloed op. Meer informatie hierover vind je bij de privacyverklaringen van de betreffende website.

Functionele cookies
Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website op een goede wijze functioneert en om het gebruik van onze website te verbeteren. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om informatie te onthouden die u invult bij het inschrijven voor een nieuwsbrief, sollicitaties, de taalpreferentie van BOVAG.nl of het uitlezen van uw browserinstellingen om de website op de goede manier op uw beeldscherm te krijgen. Wij gebruiken ook cookies om de website aan uw wensen aan te passen.

Google
BOVAG.nl heeft hiervoor in overeenstemming met de Europese privacyregelgeving een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Deze cookies worden geplaatst voor de ingebruikname van diensten van Google, waaronder, maar niet beperkt tot het gebruik van Google Maps of YouTube.

Analytische cookies
Wij gebruiken daarnaast analytische cookies om bij te houden hoe de website wordt gebruikt om de kwaliteit van onze website te verbeteren. BOVAG.nl gebruikt daarvoor de diensten van:

– Google Analytics

BOVAG.nl heeft hiervoor in overeenstemming met de Europese privacy regelgeving een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. De informatie die met behulp van de cookies van Google Analytics wordt verkregen wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. BOVAG.nl heeft ervoor gezorgd dat het laatste octet van uw IP- adres is gemaskeerd, waardoor Google niet het volledige IP-adres verwerkt en maakt gebruik van het beveiligingsprotocol SSL bij de gegevensoverdracht. Google heeft geen toestemming om de verkregen Analytics informatie voor eigen doeleinden te gebruiken of om deze te gebruiken voor andere Google diensten. Google zou de informatie wel aan derden kunnen verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Privacy Policy van Google, waaronder ook het privacybeleid van Google Analytics valt.

– Retargeting cookies
Retargeting cookies worden gebruikt om websitebezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties te tonen die zijn toegesneden op en relevant zijn voor u als individuele gebruiker. BOVAG.nl gebruikt daarvoor de diensten van:

– Google Tag Manager
Google Tag Manager zorgt ervoor dat we advertenties en bepaalde acties kunnen voorzien van tags. Met deze tags verzamelen wij informatie over het klikgedrag. Met Google Tag Manager volgt BOVAG.nl gebruikersacties op het gewenste detailniveau.

Partij:

Cookie:

Doel:

Bewaartermijn:

Bovag.nl

ASP. NET_session.id

Deze cookies worden geplaatst om te onthouden waar je bent op onze websites

Sessie

Tourdash.com

AWSELB

Deze cookie houdt de snelheid van tourdash optimaal

Sessie

Tourdash.com

SESS#

Deze cookies worden geplaatst om te onthouden waar je bent op onze websites

Sessie

Google Analytics

__utm, _gat_, _gid, _ga, collect

Deze cookies worden geplaatst om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van de bezoeker aan deze website. Hiermee wordt vervolgens de gebruikerservaring op deze website en op andere door deze website gebruikte kanalen verbeterd.

Maximaal 2 jaar

Google

Ads/Ga-audiences

Deze cookies worden geplaatst voor de ingebruikname van diensten van Google, waaronder, maar niet beperkt tot het gebruik van Google Maps of YouTube. Daarnaast worden deze cookies geplaatst om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van de bezoeker aan deze website. Hiermee wordt vervolgens de gebruikerservaring op deze website en op andere door deze website gebruikte kanalen verbeterd.

Sessie

Facebook

_Fbp, FR

Deze cookies wordt door Facebook gebruikt om een reeks advertentieproducten te leveren.

Maximaal 3 maanden

Facebook

TR

Deze cookies wordt door Facebook gebruikt om een reeks advertentieproducten te leveren

Sessie

Bovag.nl

CMSCsrfCookie, CMSPreferredCulture

Deze cookies houden de favoriete pagina’s bij

Maximaal 1 jaar

Klanten van BOVAG-leden

o (Contactformulier) BOVAG Hulp bij Klachten/Bemiddeling
U kunt als klant van een BOVAG-lid (eventueel met behulp van het contactformulier) klachten

over dat BOVAG-lid bij ons kenbaar maken. Hierbij verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 1. uw e-mailadres;
 2. uw telefoonnummer;
 3. uw NAW-gegevens;
 4. uw geslacht.

  Bovengenoemde informatie is noodzakelijk om de wederpartij in het geschil te benaderen met als doel het geschil te beslechten. Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan anderen verstrekt, tenzij u daar toestemming voor gegeven heeft. Wij bewaren deze informatie zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw klacht met een maximum van vijf jaar. Door het handhaven van deze bewaartermijn kunnen wij bij vervolgvragen de reeds door u aangereikte informatie bij de behandeling betrekken. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te gebruiken voor servicedoeleinden, om onze klantenservice nog beter te kunnen trainen.

o Nakomingsgarantie

Als een BOVAG-lid een bindend advies van De Geschillencommissie niet nakomt, staat BOVAG (deels) garant voor de nakoming. Als u als klant van het betreffende BOVAG-lid hierom verzoekt, treedt de nakomingsgarantie in werking. De persoonsgegevens die BOVAG van u gebruikt, zijn:

• voornaam;
• tussenvoegsel; • achternaam;
• e-mailadres;

• telefoonnummer;
• bankrekeningnummer.

BOVAG heeft deze gegevens nodig ten behoeve van sommatiebrieven aan het betreffende BOVAG-lid en aktes van cessies tussen u en BOVAG. Deze persoonsgegevens worden zo nodig door BOVAG gedeeld met een incassobureau. Eventueel deelt dat incassobureau deze persoonsgegevens op haar beurt weer met een rechter en vervolgens met een deurwaarder voor (de executie van) een incassovonnis.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is toestemming of gerechtvaardigd belang.

De persoonsgegevens worden door BOVAG opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende maximaal 5 jaar. Indien er een vonnis bij de rechter is gehaald, is dat 20 jaar.

o Waarschuwingssysteem ELENA

Zie www.bovag.nl/elena

Solliciteren bij BOVAG

o Sollicitanten

BOVAG hecht grote waarde aan de privacy van haar sollicitanten. Wij gaan dan ook uiterst zorgvuldig om met deze gegevens. De gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden.

Voor werving- en selectiedoeleinden worden de volgende persoonsgegevens die de sollicitant heeft verstrekt, verwerkt:

 • naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens);
 • contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer, etc.) om de sollicitant te kunnen bereiken;
 • geboortedatum;
 • een eventueel toegevoegde foto;
 • de link naar een LinkedIn profiel;
 • opleiding(en);
 • gevolgde cursussen, stages etc.;
 • huidige functie;
 • arbeidsverleden.

De gegevens zijn alleen toegankelijk voor de mensen die direct betrokken zijn bij de sollicitatie. BOVAG verstrekt geen informatie aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Voor sommige functies is een assessment of psychologische test onderdeel van de selectieprocedure. In dat geval ontvangt het bedrijf dat het onderzoek uitvoert alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren het onderzoek.

BOVAG bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het sollicitatieproces. Na afloop van de sollicitatieprocedure worden de gegevens na maximaal 4 weken geanonimiseerd. Na verkregen toestemming kan BOVAG de persoonsgegevens ook langer bewaren voor toekomstige carrièremogelijkheden binnen BOVAG. We bewaren de gegevens dan tot maximaal twaalf maanden na het beëindigen van de sollicitatieprocedure. Open sollicitaties worden na verkregen toestemming ook maximaal twaalf maanden bewaard.

Geïnteresseerden in het BOVAG-lidmaatschap

o Geïnteresseerden

Persoonsgegevens van geïnteresseerden in het lidmaatschap van BOVAG worden door BOVAG verwerkt in het kader van informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is toestemming of gerechtvaardigd belang.

BOVAG kan de volgende persoonsgegevens vragen:

• voornaam;
• tussenvoegsel;
• achternaam;
• e-mailadres;
• telefoonnummer.

De persoonsgegevens worden door BOVAG opgeslagen gedurende de periode dat men gezien wordt als een geïnteresseerd mogelijk lid, daarna nog maximaal 1 jaar.

Bezoekers BOVAG

o Cameratoezicht

BOVAG maakt gebruik van cameratoezicht op haar parkeerterrein en bij de ingang / in de ontvangstruimte van het BOVAGhuis. Persoonsgegevens van bezoekers worden door BOVAG verwerkt ten behoeve van het vergroten van de veiligheid van personeel/bezoekers en ter voorkoming en opsporing van onder andere fraude, diefstal en vernielingen in en rondom het BOVAGhuis. BOVAG heeft hiervoor een gerechtvaardigd belang. BOVAG kan beeldmateriaal en/of

foto’s gebruiken. De persoonsgegevens worden door BOVAG opgeslagen gedurende maximaal 4 weken, tenzij er strafbare feiten worden vastgelegd op de camera’s of zij ondersteuning kunnen bieden bij de opsporing van een strafbaar feit.

Relaties

o Relatienieuwsbrief

BOVAG-leden

o Nieuwsbrief

BOVAG-leden ontvangen vanwege hun lidmaatschap de nieuwsbrief met hierin nieuws, tips en informatie over onze producten en diensten. Deze mailing kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Ook kunt u via een link in de nieuwsbrief uw voorkeuren aanpassen. Wij beschikken in het kader van uw lidmaatschap van BOVAG over uw gegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief. De bewaartermijn van uw gegevens staat onder het kopje “lidmaatschap”.

Lidmaatschap

Persoonsgegevens van (contactpersonen bij) BOVAG-leden worden door BOVAG verwerkt:

Relaties (en leden) kunnen zich inschrijven voor de relatienieuwsbrief via mijn.bovag.nl.
De persoonsgegevens die wij hiervoor verwerken, zijn uw voornaam, achternaam en e-mailadres. Deze mailing kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw persoonsgegevens worden uit ons systeem verwijderd nadat u zich heeft afgemeld.

 • Om de lidmaatschapsovereenkomst te kunnen uitvoeren;
 • Om leden te kunnen informeren over de activiteiten van BOVAG en voordelen van partners;
 • Om vragen af te handelen;
 • Voor statistisch onderzoek in het kader van de taken en doelen van BOVAG;
 • Voor het verbeteren van de dienstverlening van BOVAG;
 • Voor het naleven van wettelijke verplichtingen;
 • Voor eventuele geschillenbeslechting;
 • Voor administratieve doeleinden;
 • Voor het uitvoeren van acties die volgen uit de lidmaatschapsvoorwaarden, statuten,

  reglementen en overige verenigingsregels;

 • Voor het nakomen van de afspraken tussen BOVAG en partners;

• Voor het uitvoeren van werkzaamheden door organisaties die deel uitmaken van BOVAG.*

*Denk hierbij aan de BBP B.V. (ViaBOVAG), Bovemij en de Stichting 100% Onderhouden. BOVAG kan persoonsgegevens van leden aan de BBP B.V., Bovemij en de Stichting 100% Onderhouden doorgeven in het kader van een optimale werking van deze organisaties.
De BBP B.V. kan persoonsgegevens van deelnemers van ViaBOVAG ook met BOVAG delen in het kader van het lidmaatschapsbeleid en eventuele sanctionering bij het niet voldoen aan de spelregels. Aangezien BOVAG en Bovemij beide deelnemer zijn in de BBP B.V. kunnen persoonsgegevens van leden, indien nodig voor de optimale werking van ViaBOVAG, door de BBP B.V. gedeeld worden met Bovemij.

Uw persoonsgegevens kunnen door BOVAG ook worden verstrekt aan de afzonderlijke rechtspersonen die deel uitmaken van BOVAG voor marketingdoeleinden.

Grondslagen voor de verwerking van deze persoonsgegevens zijn de lidmaatschapsovereenkomst en het gerechtvaardigd belang.

BOVAG kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • naam;
 • adres;
 • woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • omzetgegevens;
 • bankgegevens;
 • BTW nummer;
 • KvK-nummer.

De persoonsgegevens worden door BOVAG opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna gedurende maximaal 20 jaar in verband met diensten die zijn afgenomen en de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid die wij als organisatie daarvoor dragen.

o Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan evenementen

Persoonsgegevens van deelnemers aan evenementen worden door BOVAG verwerkt ten behoeve van het registreren van deelnemers van een evenement of bijeenkomst, het uitvoeren van tevredenheidsonderzoek na een evenement, het uitbrengen van een nieuws- of persbericht na een evenement.

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is de lidmaatschapsovereenkomst of inschrijving voor een evenement.

BOVAG kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

• voornaam;
• tussenvoegsel; • achternaam;
• e-mailadres;

• geslacht;
• geboortedatum;
• adresgegevens;
• telefoonnummer;
• dieetwensen;
• beeldmateriaal/foto’s.

De persoonsgegevens worden door BOVAG opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking en worden tot maximaal 6 maanden na het evenement in het eventsysteem bewaard en in het CRM-systeem gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna gedurende maximaal 20 jaar.

Tijdens een bezoek aan een evenement kunnen er foto’s worden gemaakt. Deze kunnen daarna op onze website of op onze sociale media worden geplaatst om een sfeerimpressie te kunnen geven van het evenement. De gemaakt foto’s worden enkel gebruikt voor berichtgeving over het evenement. Voor commercieel gebruik van beeldmateriaal of foto’s zal altijd toestemming worden gevraagd.

o Verwerking van persoonsgegevens voor het uitvoeren van marktonderzoek

Persoonsgegevens voor marktonderzoek worden door BOVAG verwerkt ten behoeve van het uitvoeren van marktonderzoek in en naar de branche om belangstellenden te kunnen informeren over omzet- en andere brancheontwikkelingen en het uitvoeren van onderzoek naar de effectiviteit en tevredenheid over onze dienstverlening.

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is de lidmaatschapsovereenkomst. BOVAG kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

• voornaam;
• tussenvoegsel;
• achternaam;
• e-mailadres;
• geslacht;
• geboortedatum;

De persoonsgegevens worden door BOVAG opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende maximaal 1 jaar na afronding van het onderzoek.

o Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo kunnen wij gebruik maken van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van mailings en uitnodigingen;
 • Voor het uitvoeren van een geschillenregeling (Geschillencommissie, Scheidsgerecht);
 • Voor het incasseren van onbetaalde rekeningen (incassobureau); • Etc.

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met dit privacy statement en de toepasselijke wet- en regelgeving. Uw persoonsgegevens kunnen door BOVAG ook worden verstrekt aan de afzonderlijke rechtspersonen die deel uitmaken van BOVAG onder andere voor marketingdoeleinden (de grondslag hiervoor is het gerechtvaardigd belang).

Tegen bovengenoemde verstrekkingen aan derden kunt u bezwaar maken door een e-mail te sturen aan privacy@bovag.nl. Zie ook de paragraaf ‘rechten van betrokkenen’ voor meer informatie.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij BOVAG te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

BOVAG verstrekt uw persoonsgegevens aan derden voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is (zoals houders van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, Belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties), dan wel deze verstrekking noodzakelijk is voor het verlenen van de door u verzochte dienst.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens:

Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:

 1. ter nakoming van afspraken met u;
 2. ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (waaronder ook marketingdoeleinden);
 3. ter nakoming van wettelijke verplichtingen (indien dat nodig is);
 4. op basis van ondubbelzinnige toestemming.

  Wij zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens op een transparante en behoorlijke wijze plaatsvindt en niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Indien wij voornemens zijn uw persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, verstrekken wij aan u voor die verdere verwerking informatie over dat andere doel.

  Bewaartermijnen

  Voor het merendeel van de persoonsgegevens hebben wij de bewaartermijnen gespecificeerd en transparant neergelegd in deze disclaimer. Voor (eventuele) overige gegevens geldt dat wij uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen uw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt en dit mogelijk is. Vorengaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil. U kunt ook een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te verwijderen, deze mogelijkheid vindt u terug onder ‘rechten van betrokkenen’.

Beveiliging van uw persoonsgegevens:

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

Links naar andere websites:

Onze website bevat mogelijk links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.

Rechten van betrokkenen:

U heeft het recht BOVAG te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien u een verzoek indient, verlenen wij u een overzicht van alle persoonsgegevens die wij van u hebben. Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Ook kunt u ons verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken, alsmede ons verzoeken uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld. Tevens kunt u verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen. U heeft hiertoe de volgende mogelijkheden:

Per post:

BOVAG t.a.v. afdeling Privacy Kosterijland 15 3981 AJ Bunnik

Per e-mail:

Privacy@bovag.nl

Klachten

Als u een klacht heeft of een andere vraag omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mailbericht sturen naar privacy@bovag.nl. Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent uw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.

Aanpassingen Privacy Policy:

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy Policy van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website.

Contactgegevens BOVAG:

Indien u vragen heeft over deze Privacy Policy of over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u ons bereiken op de volgende manieren:

 • per e-mail privacy@bovag.nl
 • per post BOVAG

  Kosterijland 15

  3981 AJ Bunnik

  • telefonisch 030 659 5211

  Disclaimer

  BOVAG stelt de informatie en documenten op de website met veel zorg samen. Toch kan BOVAG de juistheid en volledigheid ervan niet altijd garanderen. In geen geval is BOVAG aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten, behalve in de gevallen waarin sprake is van opzet en/of grove schuld van BOVAG en/of haar medewerkers.

  Alle op deze website voorkomende afbeeldingen en merknamen van BOVAG zijn auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming van BOVAG worden gebruikt, op welke wijze dan ook. Content van BOVAG mag alleen met bronvermelding en actieve link naar de website gedeeld worden.

  Niets van de website van BOVAG mag verveelvoudigd of opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand. Tenzij daarover vooraf schriftelijk toestemming van BOVAG is gegeven.

  Intellectuele eigendom

  Alle rechten van intellectuele eigendom op BOVAG berusten uitsluitend bij BOVAG. De informatie op BOVAG is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om (delen van) deze website, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te distribueren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BOVAG. BOVAG is een geregistreerd merk.